Náš areál - Tipy na výlety

Mikroregion Žacléřsko

Vážení návštěvníci a objevitelé dosud nepoznaných krás České republiky, připravili jsme pro vás výlety v našem kraji, kde můžete obdivovat stopy minulosti i nekonečnou nabídku přírodních krás. Nezapomeňte si přibalit cestovní pas a můžete se rozjet za kulturními a přírodními zajímavostmi i do sousedního Polska.
Na své si přijdou rodiny s dětmi, méně zdatní i nároční návštěvníci, turisti, sportovci.

Žacléřsko leží v údolí ohraničeném na jedné straně Krkonošemi – jejich nejvýchodnější částí - Rýchorami – a na straně druhé Vraními horami.

Žacléřsko je nedaleko od pískovcového Adršpachu, Jestřábích hor, Trutnova…. Rýchorským hřbetem vystoupáte do 1000 m n.m. a pokocháte se jedním z nejhezčích pohledů na panoráma Krkonoš.

Historie Žacléřska

Historie Žacléřska sahá daleko do minulosti do dob vlády Přemyslovců. Údolí mezi Rýchorským hřbetem a Vraními horami umožňovalo snadný přechod hranice do sousedního Slezska. Toho využívali zvláště kupci a za nepokojných časů generálové se svými vojsky. Byli to Husité. Švédové během třicetileté války. Prusové během slezských válek 1741 – 1778. Tyto události připomíná památník v Černé Vodě na staré cestě vedoucí do sousedního Polska. Po této cestě se ubíral v únoru roku 1628 Jan Ámos Komenský, když opouštěl vlast. Jednotlivé obce mikroregionu vznikaly buď kolem roku 1260 a za vlády Přemysla Otakara II. nebo později.

Roku 1570 se datuje nález černého uhlí. Dobývání černého zlata nabývalo postupně na významu a stalo se předmětem obživy většiny obyvatel regionu. Průmyslová výroba a dolování uhlí urychlily rozvoj regionu v 19. a 20. stol. Silniční a železniční doprava spojila Žacléřsko s vnitrozemím i sousedním Polskem. Dnes se region orientuje především na turistický ruch.

Tipy na výlet

Žacléř  -  toto město je východní branou Krkonoš – Rýchor. Na náměstí na Vás dýchne historie. Uprostřed stojí mariánský sloup z r. 1725 od Jiřího Františka Pacáka. Tento umělec vyzdobil v barokním stylu i kostel Nejsvětější Trojice nedaleko náměstí. Domy na náměstí jsou měšťanské, zbudované v 19. stol. nebo na začátku 20. stol. Původní zástavbu však tvořily roubené domy, typické pro hornická městečka. Při výjezdu z města směrem na Královec minete původní hornické domy z neomítnutých cihel (z přelomu 19. a 20. stol.). Na hornickou minulost narazíte i v okolí Žacléře, např. těžní věž Jiří na kopci Jiří, těžní věž Františka, množství malých haldiček v oblasti Černé Vody, a především areál dolu Jan Šverma, který ukončil hlubinnou těžbu v roce 1992 a nyní nabízí turistické fárání.

Dominantou kraje byl hrad Scheczler, který je poprvé písemně zmiňován roku 1334. Sloužil mimo jiné jako první celnice v regionu. V 16. stol. Byl přestavěn na renesanční zámek, stojící na nejjižnějším ostrohu Žacléřského hřbetu. Zámek je  v soukromém vlastnictví.

O historii i současnosti si přijďte popovídat do Městského muzea v Žacléři, které je umístěno v budově bývalého okresního soudu na Rýchorském náměstí. Sídlí zde také informační centrum a pošta. www.zacler.cz

Městské muzeum – stálá expozice je rozdělena do čtyř částí. V první se návštěvníci seznámí interaktivním způsobem s dějinami města a okolí do r. 1945 a jeho průmyslem. Ve druhé s osobnostmi Žacléřska, ve třetí s historií dobývání černého uhlí v regionu a ve čtvrté, národopisné, s každodenním životem zdejších obyvatel. Jsou zde pořádány také tematické výstavy a pro veřejnost byla zpřístupněna badatelna.

Den lidových řemesel s mottem „Řemeslo má stále zlaté dno“ se koná tradičně 5. července na Rýchorském náměstí. Návštěvníky každoročně lákají výrobky zručných řemeslníků, dobové oblečení, divadelní scénky, hudební vystoupení, dobré jídlo a pití.

Po stopách J. A. Komenského – V roce 1628 v únoru opouštěl natrvalo svou zem J. A. Komenský. Dlouho plánoval tento nedobrovolný odchod, zatímco v Bílé Třemešné vskrytu pracoval na své Didaktice. V Žacléři podle tradice naposledy ve své vlasti přespal. Žacléřská naučná trasa Vás provede historií města a jeho osad. Na Růžovém paloučkuČerné Vodě si pak osobu J. A. Komenského více připomenete.

Hornický skanzen Žacléř – Důl Jan Šverma – areál dolu Jan Šverma je poslední dochovalou památkou na hlubinné uhelné hornictví ve východních Čechách, které je písemně dokumentováno již od 16. století.

Komplexy budov těžních souborů jam Jan a Julie jsou prohlášeny kulturními památkami ČR. Ve strojovnách těžních strojů a v šachetních budovách je vytvořena expozice, která plně ukazuje pohyb důlních vozů na povrchu bývalého dolu, dále je k vidění expozice starých důlních map, paleontologických nálezů, a le i fotodokumentace z minulého provozu dolu. K expozici rovněž patří možnost prohlídky částí jámy Julie, větracího kanálu a zařízení ventilátorovny, dále i vyhlídka na panoráma Krkonoš a Královského Špičáku z těžní věže jámy Jan. www.hornickyskanzenzacler.cz

Stachelberg – dělostřelecká tvrz, muzeum československého opevnění 1935–38. Vojensko-historická expozice v jednom z nejmohutnějších pevnostních objektů v ČR. Zpřístupněné unikátní rozestavěné podzemí. Vybavený a vyzbrojený lehký objekt – řopík. S dělostřeleckou tvrzí Stachelberg připravujeme bližší spolupráci. www.stachelberg.cz

Rýchorská bouda (1 000 m n.m.) – krkonošské středisko ekologické výchovy. Bouda byla postavena koncem dvacátých let minulého století pro potřeby turistů, Rýchory byly tehdy vyhlášeným výletním místem. Po 2.sv.v. byla bouda zestátněna, od r. 1976 zde správa KRNAP vybudovala místo, jehož posláním je poskytování ekologicko-výchovných programů: environmentálně zaměřené programy, terénní exkurze skupin s doprovodem lektora. www.krnap.cz/rychorska-bouda

Královec – pověst zmiňuje o založení obce již r. 1007, první písemná zmínka pochází z r. 1289. Obec byla vždy významná především svou polohou, hraničním přechodem do sousedního Slezska (Polska). Nejstaršími památkami v tomto kraji jsou smírčí kříže. Pocházejí z pozdního středověku. Traduje se, že si odsouzenec před popravou musel takový kříž sám z kamene vytesat. Poblíž kostele je pomníček Jana Nepomuckého. V blízkosti hlavní silnice můžete obdivovat sochařský um Emila Schwantnera na pomníku s figurální výzdobou obětem 1. sv. války.

Královecký Špičák (880 m n.m.) – nabízí pohled do kraje jako z letadla. Za pěkného počasí uvidíte i lanovku na Sněžku. Zahájení provozu nové lanové dráhy nejpozději v březnu 2014.

Sněžka (1620 m n.m.) – nejvyšší hora České republiky. Od roku 1949 dostupná lanovkou, v září 2012 ukončen provoz lanové dráhy z důvodu dlouho očekávané celkové rekonstrukce.

Rozvodí Severního a Baltského moře –  v blízkosti osady Vrchová na státní silnici k Černému mostu, Černý potok vtéká do Bobru a s ním do Baltského moře. Potoky Dlouhá voda, Lesní potok, Důlní potok z Lampertic a Luční potok se vlévají do Líčné, ta do Úpy, Úpa do Labe a to do Severního moře.

Na kole mikroregionem Žacléřsko – cykloturistická mapa Mikroregionu Žacléřsko (1 : 57 000), Krkonoše – Rýchory, Vraní hory, www.shocart.cz

Značené cyklotrasy poskytují velkou nabídku okruhů a výletů s rozdílnou náročností jak fyzickou, tak technickou. Podle vyhlédnuté trasy nebo okruhu zvolíte buď silniční, trekkingové, či horské kolo. Převážná většina výletů je vhodná i pro rodiny s dětmi.

Na sportovce hledající extrémní terény čeká královský Špičák s více než 300 m převýšením.webkamera webkamera2